Vojo Stanic učitava se ...
Vojo Stanic

.biografijaVOJO STANIC

Image Image

Vojislav - Vojo Stanić (1924)

Crnogorski slikar i akademik, više od pola vijeka živi i radi u Herceg Novom. Preciznim i nestašnim okom kroz prozor svog ateljea radoznalo i inteligentno posmatra more, rivu i mještane. Zadovoljno izjavljuje da kosmos protiče pored njegovog prozora. I ako podsjeća na Boša, Margita i De Kirika, tvorac je autentičnog slikarskog jezika i prepoznatljivih magičnih ambijenata mediteranske atmosfere i "običan je genije i rasipnik ljepote". Sve što vidi i izmašta, bez prestanka prenosi na svoja platna.


Slikarstvo je najjednostavnija i najpristupačnija umjetnost. Slikarstvo je blisko svakom, i najnaivnijem čovjeku. I u slikama najvećih umjetnika ima procenat naivnosti. Kad kažem naivnosti, mislim na izvjesnu duhovnu svjžinu koju neki ljudi sačuvaju cijelog života.

Vojo Stanić

SAMOSTALNE IZLOŽBE

1958

Galerija Udruženja likovnih umetnika Srbije - Beograd.

1964

Galerija Doma JNA - Beograd, Moderna galerija - Ljubljana.

1965

Galerija "Sponza" - Dubrovnik.

1966

Opštinski arhiv - Herceg Novi, Umjetnički paviljon - Titograd, Galerija Kunstforening - Oslo.

1967

Umjetnička galerija - Dubrovnik.

1968

Galerija Kunstforening - Oslo.

1969

Salon Muzeja savremene umetnosti - Beograd.

1970

Salon Muzeja savremene umetnosti - Beograd.

1971

Dom kulture - Nikšić.

1973

Galerija "Sebastian" - Dubrovnik, Galerija "Giulia" - Rim.

1974

Galerija "Josip Bepo Benković" - Herceg Novi.

1975

Mali likovni salon - Novi Sad, Galerija u Biljardi - Cetinje, Galerija "Nadežda Petrović" - Čačak, Galerija "Giulia" - Rim.

1976

Galerija "Giulia" - Rim, Galerija "Sebastian" - Dubrovnik, Galerija "Grothe" - Bolcano.

1977

Galerija "Somborska jesen" - Sombor.

1978

Salon Doma JNA - Zagreb, Sala crnogorskih elektrana - Nikšić, Galerija "Sveti Stefan".

1979

Galerija "Sveti Stefan", Salon Doma JNA - Zagreb.

1980

Galerija Akademija nauka DDR - Berlin.

1981

Galerija Kulturnog centra - Beograd.

1982

Moderna galerija - Titograd.

1985

Jugoslovenska revija i Motovun Group Association - Motovun.

1986

Galerija Radničkog univerziteta - Priboj.

1987

Moderna galerija - Dubrovnik.

1988

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti - Beograd.

1989

Studio 57 - Dubrovnik, Galerija umjetnosti nesvrstanih zemalja "Josip Broz Tito" - Titograd, Galerija "Forum" - Nikšić.

1991

Galerija "Santa Marija" - Budva, Galerija "Josip Bepo Benković" - Herceg Novi.

1992

Moderna galerija - Valjevo.

1993

Moderna galerija - Valjevo.

1994

Galerija "Veliša A. Leković" - Bar, Galerija Kulturnog centra - G.Milanovac, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Galerija "Josip Bepo Benković" - H.Novi.

1995

Nacionalna biblioteka "Sečenji" - Budimpešta, Galerija "Spinaker" - Herceg Novi, Galerija Pavlović" - Budva.

1996

Umjetnički paviljon - Podgorica, "verica D&S art galerie" - Beograd, Galerije "Josip Bepo Benković" i "Spinaker" - H.Novi.

1997

XLVII Venecijanski bijenale, MMF Galerija - Vašington, Umjetnički paviljon - Podgorica.

1998

Galerija "Sveti Stefan".

1999

Castello Svevo - Bari, Crnogorsko narodno pozorište - Podgorica, Galerija "Josip Bepo Benković" - Herceg Novi.

2000

Gayo Galerie - Podgorica, Moderna galerija - Budva, Umjetnička galerija - Bari.

2001

Gayo Galerie - Podgorica.

2002

Gayo Galerie - Podgorica, Trinity Art Gallery - Dubrovnik, Fondacija Princa od Monaka - Monte Karlo, Ruska akademija nauka - Moskva.

2003

Galerija "Sveti Stefan", Gayo Galerie - Podgorica.

2004

Gayo Galerie - Podgorica, Trinity Art Gallery - Dubrovnik, Schik Art Gallery - Saratoga Springs, NY, USA.

2005

Galerija umjetnosti Zuraba Ceretelija - Moskva.

2006

Galerija "Art" - Sveti Stefan.

NAGRADE

1960

Trinaestojulska nagrada za slikarstvo Skupštine Crne gore.

1966

Otkupna nagrada grada Zagreba, Nagrada AVNOJ-a, Trinaestojulska nagrada za slikarstvo Skupštine Crne gore (drugi put).

1968

Nagrada likovnog salona "13.novembar" - Cetinje.

1970

"Politikina nagrada za slikarstvo".

1971

Druga nagrada na jubilarnoj izložbi "NOB u djelima likovnih umjetnika".

1973

Nagrada VII Zimskog salona - Herceg Novi, Prva nagrada Salona "13.novembar" - Cetinje.

1974

Oktobarska nagrada Herceg Novog, Nagrada publike na VIII memorijalu "Nadežda Petrović" - Čačak.

1976

Nagrada na jubilarnoj izložbi ULUCG-a - Titograd.

1978

Prva nagrada Nikšićkog likovnog salona, Prva nagrada Septembarskog likovnog salona - Nikšić, Prva nagrada Salona "13.novembar" - Cetinje.

1989

Nagrada memorijala "Milena Pavlović - Barili" - Požarevac.

2000

Povelja i plaketa Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.